top of page

​Câu chuyện của khách hàng  

Niềm tự hào của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp đào tạo có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống của khách hàng, thúc đẩy chúng tôi cung cấp các chương trình thu hút nhân viên để giảm chi phí và tăng hiệu suất. Dưới đây là một cái nhìn  phía sau của một số câu chuyện tuyệt vời nhất của chúng tôi.

1 (1).png

HSBC Việt Nam

HSBC Việt Nam muốn phát triển kỹ năng của nhân viên để hướng dẫn họ hướng tới sự nghiệp tương lai trong ngân hàng với tư cách là trưởng nhóm và quản lý. Một trong những mục tiêu kinh doanh của họ là trở nên hiệu quả hơn bằng cách giảm doanh thu nhân viên và cắt giảm chi tiêu trong tuyển dụng.

VNG Corporation 

Công ty công nghệ và internet hàng đầu tại Việt Nam - VNG - muốn mở rộng tầm nhìn và thành lập công ty của họ không chỉ là công ty hàng đầu tại Việt Nam, mà còn là một thương hiệu có sự hiện diện toàn cầu. Mục tiêu của họ để tiếp cận thị trường nước ngoài đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, kiến ​​thức về thị trường nước ngoài và các chuẩn mực văn hóa để kinh doanh hiệu quả với các quốc gia khác.

Lotte Group

Tập đoàn Lotte đã khắc phục các vấn đề truyền đạt nội bộ khi họ chuyển đổi hệ thống phân cấp của mình để trở thành một cộng đồng gồm các nhà truyền đạt hiệu quả hơn. Đọc cách MDT giúp thực hiện một số thay đổi nhỏ tại Lotte, điều này ảnh hưởng lớn đến môi trường của công ty.

ILA Vietnam

Tập đoàn Lotte đã khắc phục các vấn đề truyền đạt nội bộ khi họ chuyển đổi hệ thống phân cấp của mình để trở thành một cộng đồng gồm các nhà truyền đạt hiệu quả hơn. Đọc cách MDT giúp thực hiện một số thay đổi nhỏ tại Lotte, điều này ảnh hưởng lớn đến môi trường của công ty.

bottom of page