top of page

Phát Triển Các Nhà Lãnh Đạo Tài Chính Tại HSBC Việt Nam

HSBC cần phải cung cấp một chương trình đào tạo cho các nhân viên mới của họ bằng cách cải thiện các kỹ năng. Họ muốn đầu tư vào tương lai của nhân viên và cho thấy rằng nhân viên của họ có giá trị trong công việc.

HSBC logo

Tại Sao HSBC Cần Sự Giúp Đỡ Của Chúng Tôi?

Chúng tôi đã thêm ngân hàng quốc tế, HSBC, với tư cách là khách hàng mới trong năm 2017. HSBC Việt Nam muốn phát triển kỹ năng của nhân viên để hướng dẫn họ hướng tới sự nghiệp tương lai trong ngân hàng với tư cách là trưởng nhóm và quản lý.

Ngân hàng đã yêu cầu MDT giúp đỡ vì họ đang có tỷ nhân viên nghỉ việc cao, với các nhân viên rời khỏi ngân hàng với tỷ lệ cao hơn nhiều so với dự kiến ​​vì nhân viên đã không hài lòng trong công việc.

Với các thủ tục tuyển dụng tốn kém và mất thời gian và lực lượng lao động không có động lực, HSBC biết rằng họ cần phải thay đổi để khắc phục vấn đề này.

Một trong những mục tiêu kinh doanh của họ là trở nên hiệu quả hơn bằng cách giảm doanh thu nhân viên và cắt giảm chi tiêu trong tuyển dụng.

"phát triển các kỹ năng của nhân viên để hướng dẫn họ hướng tới sự nghiệp tương lai trong ngân hàng với tư cách là trưởng nhóm và quản lý"

Mục Tiêu của HSBC

HSBC muốn đầu tư vào tương lai của nhân viên để cho nhân viên thấy rằng họ được coi trọng trong công việc và giúp họ phát triển sự nghiệp có ý nghĩa lâu dài với công ty. Họ rất muốn phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức của 1.700 nhân viên. 
Tại MDT, chúng tôi điều chỉnh chương trình đào tạo cụ thể theo nhu cầu của bạn để tạo ra tác động trong kinh doanh cao hơn. Tại HSBC, chúng tôi tạo ra hai chương trình đào tạo riêng biệt đã được sửa đổi theo mức độ kinh nghiệm của nhân viên.
Hai nhóm bao gồm những người đã ở công ty chưa đầy một năm và những người đã ở công ty hơn một năm - để cung cấp cho các cá nhân một chương trình đào tạo phù hợp với kinh nghiệm và kỹ năng hiện có của họ.
Mục tiêu của khóa đào tạo là tạo ra một lực lượng lao động được trao quyền, tất cả sẽ đủ điều kiện cho vai trò trưởng nhóm hoặc vị trí quản lý trong công ty sau khi hoàn thành đầy đủ các khóa học của MDT. 

"chúng tôi điều chỉnh chương trình đào tạo của chúng tôi cụ thể theo nhu cầu của bạn để tạo ra một tác động kinh doanh cao hơn "

MDT đã thực hiện thử thách này bằng cách đào tạo nhân viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm phát triển kỹ năng lãnh đạo và khả năng huấn luyện của nhân viên để chuẩn bị cho sự phát triển nghề nghiệp tại HSBC.

Phương pháp đào tạo kết hợp của chúng tôi được thiết kế để chuyển đổi cả kiến ​​thức và kỹ năng thực tế để cho ra một kết quả nhất.

 

Nhân viên HSBC hoàn thành các khóa đào tạo trực tuyến từ các cố vấn tại ngân hàng qua các buổi học hàng quý bao gồm đóng vai, nghiên cứu trường hợp và thuyết trình nhóm. Việc học của họ cũng được củng cố thông qua các buổi học trực tuyến được thiết kế đặc biệt và các buổi huấn luyện hàng tháng.

Phương Pháp MDT

Các chủ đề chúng tôi Đào Tạo ...

Quản Lý Thời Gian hiệu quả

Nắm vững kinh nghiệm khách hàng

Gây ảnh hưởng và đào tạo người khác

TÌM KIẾM MỘT TÁC ĐỘNG CÁ NHÂN

Làm việc hiệu quả trong một nhóm

Xử lý các tình huống và khách hàng khó khăn

Chuyên gia đàm thoại ngân hàng

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

24 tháng đào tạo

Từ 73% sự  giữ chân nhân viên

1700 nhân viên

Tiết kiệm 450.000 USD

Đến 84% 

sự giữ chân nhân viên

Trong vòng 24 tháng đầu tiên HSBC tham gia các khóa đào tạo do MDT thiết kế và phân phối, họ đã rất ấn tượng với sự cải thiện về tỷ lệ giữ chân nhân viên của họ, tăng 11%, từ 73% lên 84%. Kết quả trực tiếp của thành công này là họ đã tiết kiệm được khoảng 450.000 USD.

Tuyệt vời như câu chuyện thành công này đã có, chúng tôi đang tiếp tục cải thiện những con số này vì việc đào tạo vẫn đang tiếp diễn ở TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, Việt Nam. Tại MDT, chúng tôi cố gắng hoàn thiện và đảm bảo vượt quá tất cả các mục tiêu của khách hàng.

bottom of page