top of page

Khả năng lãnh đạo

Một lực lượng lao động có động lực là một lực lượng lao động năng suất, và không có cách nào tốt hơn là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng giỏi để thúc đẩy đội ngũ nhân viên của bạn.

Tìm hiểu thêm về các khóa học lãnh đạo của chúng tôi ...

Xây Dựng Vai Trò Lãnh Đạo Cho Người Không Quản Lý và Trưởng Nhóm

Lập Kế Hoạch Chiến Lược

Dẫn Dắt Mọi Người Thông Qua Thay Đổi

Huấn Luyện Hiệu Suất Cao

Trao Quyền, Gây Ảnh Hưởng và Tạo Động Lực

Một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng tạo nên sự khác biệt

Các nhà lãnh đạo là chất keo giữ một công ty lại với nhau. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ truyền cảm hứng cho sự thành công và có khả năng thúc đẩy toàn bộ lực lượng lao động. Điều quan trọng đối với tất cả các công ty là có một mạng lưới các nhà lãnh đạo hiệu quả để tiếp tục phát triển sự thành công của doanh nghiệp đó. 

Xây Dựng Vai Trò Lãnh Đạo cho Người Không Quản Lý và Trưởng Nhóm

Để một tổ chức đạt được tiềm năng tối đa, nhân viên của tổ chức đó trước tiên phải đạt được tiềm năng đầy đủ của chính họ. Hãy tưởng tượng công ty của bạn có thể mạnh đến mức nào nếu mỗi nhân viên có sự tự tin và kỹ năng để đạt được mục tiêu mà không cần hỗ trợ thêm. Các công ty thường gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả tuyệt vời khi nhân viên thiếu sáng kiến ​​và làm việc không hiệu quả như công ty mong muốn. Hội thảo này đảm bảo nhân viên của bạn tự bắt đầu phát triển tư duy để có được thành công trong doanh nghiệp. Khi nhân viên của bạn có kỹ năng phù hợp và tư duy tự lãnh đạo, họ sẽ trở thành những nhà lãnh đạo thực thụ và từ đó đóng góp cho một tương lai tươi sáng hơn cho công ty của bạn. 

green icn with one person at the top and 3 people at the botton to represent a leader

Những gì bạn sẽ đạt được từ khóa học này:

 • Hiểu và nhận ra 6 nhu cầu của con người.

 • Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của họ với tư cách là người lãnh đạo

 • Áp dụng các kỹ thuật và chiến lược khác nhau để cải thiện sự hợp tác trong các tình huống thực tế và nghiên cứu trường hợp

 • Hiểu phong cách tự lãnh đạo khác nhau

  Phát triển tư duy để trở thành nhà lãnh đạo tương lai của tổ chức doanh nghiệp của bạn

 • Học cách nhận ra những rào cản và rồi có thể tránh được

 • Áp dụng các cách để tìm hướng đi và hỗ trợ họ cần nhằm cải thiện năng suất

 • Tìm hiểu cách chủ động thực hiện cuộc trò chuyện một đối một với người quản lý của họ

Building Leadership for non managers

Lập Kế Hoạch Chiến Lược

Khóa học kế hoạch chiến lược của chúng tôi nhằm hướng dẫn nhân viên hiểu các khái niệm của chiến lược bằng cách xem xét thấu đáo ý nghĩa của từ này và phân biệt giữa chiến lược và chiến thuật. Nhân viên sẽ tìm hiểu về các yếu tố tâm lý cần thiết để xây dựng các kế hoạch chiến lược mạnh mẽ trước khi phân tích các yếu tố của kế hoạch chiến lược và điều gì phân biệt một kế hoạch thành công và không thành công. Cuối cùng, nhân viên sẽ được cung cấp các công cụ để tạo ra các kế hoạch chiến lược của riêng họ áp dụng cho các tổ chức và dự án của họ.

a woman standing in front of a table of people, presenting with her palms open and a whiteboard with a graph next to her

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc để:

1

Chiến lược Vs Chiến thuật

2

Phát triển các yêu cầu tâm lý cho một kế hoạch chiến lược mạnh mẽ

3

Tạo, thực hiện và đánh giá một kế hoạch chiến lược

4

Hiểu sáu yếu tố của kế hoạch chiến lược.
Strategic Planning

Dẫn Dắt Mọi Người Thông Qua Sự Thay Đổi

Hội thảo này vượt ra ngoài các quy trình "quản lý thay đổi" điển hình để tập trung vào "lãnh đạo thay đổi". Nhân viên thường xuyên phải chịu thiệt thòi vì các nhà lãnh đạo không hiểu được các giai đoạn họ trải qua trong một thay đổi. Tập trung vào giao tiếp, hợp tác và cam kết giúp đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo của bạn có thể sắp xếp nhóm, đồng nghiệp, sếp và tổ chức của họ hiểu được những nỗ lực thay đổi của họ.

Nhân viên của bạn sẽ học được gì:

 • Thúc đẩy tiến trình trên một thay đổi thực sự mà họ hiện đang dẫn đầu

 • Khám phá và quản lý sở thích thay đổi của riêng họ

 • Hiểu và nhận ra quá trình thay đổi và chuyển đổi

 • Tận dụng sức mạnh của thay đổi - Truyền thông, Hợp tác và Cam kết

 • Xác định và hợp tác với các bên liên quan trong quá trình thay đổi

 • Áp dụng các bài học quan trọng cho bất kỳ thách thức thay đổi trong doanh nghiệp 

leading people through change

Huấn Luyện Hiệu Suất Cao

Các nhà lãnh đạo tuyệt vời giúp nhân viên của họ nhìn thấy và phát triển tiềm năng của họ thông qua đào tạo.

Học để trở thành một giảng viên giỏi là một hành trình.

Một giảng viên tuyệt vời cho phép những thành viên trong đội ngũ của họ có thể đàm phán, lập kế hoạch và hành động để cải thiện không chỉ ở bản thân, mà còn những người xung quanh. Giảng viên là một phần quan trọng của việc trở thành một người quản lý, và phần này trong vai trò của họ thường là một thách thức lớn. 

 

Người quản lý phải theo kịp các tiêu chuẩn về hiệu suất và tính chuyên nghiệp để đặt được các mục tiêu cá nhân và nhóm. Các nhà quản lý tuyệt vời biết rằng huấn luyện và trao quyền cho đội của họ là cách duy nhất để đạt được mục tiêu và tăng trưởng dài hạn. Họ phải tìm cách sử dụng các kỹ thuật và phương pháp huấn luyện khác nhau, tùy thuộc vào tình huống và người mà họ đang đào tạo.

Hội thảo này sẽ giúp nhân viên của bạn:

1

Sử dụng các kỹ thuật đào tạo để đưa ra những điều tốt nhất trong cho nhân viên

2

Cải thiện kỹ năng giao tiếp khi đào tạo 

3

Sử dụng các hỗ trợ trong đào tạo để tạo ra một đội ngũ nhân viên ăn khớp

4

Huấn luyện đồng đẳng

High Performance Coaching

Trao Quyền, Gây Ảnh Hưởng và Tạo Động Lực

Lãnh đạo là sự ảnh hưởng và trao quyền cho người khác để tạo sự khác biệt trong nhóm, nơi làm việc, cuộc sống của khách hàng và cộng đồng của họ. Các nhà lãnh đạo vĩ đại là những người giao tiếp giỏi và có tầm ảnh hưởng đến sự thay đổi của người khác. Khác với việc tự nhận thức và có trí tuệ cảm xúc cao, các nhà lãnh đạo tuyệt vời hiểu những gì tất cả các bên liên quan được thúc đẩy. Các nhà lãnh đạo giành chiến thắng bằng cách tìm ra những cách mới để mọi người hợp tác về mục tiêu kinh doanh, lợi ích cá nhân và kế hoạch tương lai của họ, do đó trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. 

asain girl in an office with a laptop in front of her, a coffee beside her and she is smiling with her chin resting on her hand

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc để:

 • Hiểu và nhận ra 6 nhu cầu của con người.

 • Học cách hiểu những gì thúc đẩy mọi người trước khi cố gắng thúc đẩy họ

 • Biến hướng và quản lý vi mô thành động lực

 • Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên với tư cách là người lãnh đạo

 • Áp dụng các kỹ thuật và chiến lược khác nhau để cải thiện sự hợp tác trong các tình huống thực tế và nghiên cứu trường hợp

Empowering, Influening & Motivating
bottom of page