top of page

Kỹ Thuật Đào Tạo

Phương thức học kết hợp 

A faded circle with an arrow to indicate a clockwise rotation

​Học Trực Tuyến 

1 Đối 1

​Đào Tạo Trong Lớp

Tại MDT, chúng tôi đã phát triển các chương trình đào tạo của mình để bao gồm nhiều hơn một kỹ thuật đào tạo. Các khóa học của chúng tôi được tích hợp với việc giảng dạy trên lớp và học tập điện tử và qua thời gian, chúng tôi đã hoàn thiện sự cân bằng giữa hai phương thức để cung cấp trải nghiệm học tập kết hợp.

Những phong cách đào tạo này không chỉ phù hợp với nhu cầu của khách hàng, mà còn hiệu quả về chi phí và chắc chắn sẽ tạo ra tác động kinh doanh hiệu quả cao. Việc học tập kết hợp làm tăng hiệu quả đào tạo của chúng tôi và chuẩn bị tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi để chuyển các kỹ năng của họ từ lớp học đến văn phòng. 

Chúng tôi đã tạo ra sự khác biệt

Chúng tôi đã làm việc cùng với một số các nhà doanh nghiệp lớn. Kinh nghiệm của chúng tôi tron việc đào tạo trải rộng trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, không có thách thức nào gặp phải mà chúng tôi không thể đảm nhận. Đây là một số khách hàng chúng tôi đã và đang làm việc cho đến nay.
 

HSBC Bank Logo in greyscale
Vietcom Bank logo in greyscale
Logo_của_Vietinbank.png
Deloitte logo in greyscale
99d35f5188291aab13249f2cc6ace39d (1).png
Lotte Logo in grescale
Highlands Coffee logo in greyscale
VNG corporation logo in greyscale
ILA logo in greyscale
TMG logo in greyscale
Aldo Logo in grescale
Canadian Government logo in greyscale
pho 24 logo
pho 24 logo
Valspar logo
Swarovski logo
CJ legal services logo
pharma-science-740x239.png
Baria Serece logo
LYN logo
sherwin williams logo
Viet Capital Asset Management Logo
Buffalo Tours Logo, discover your asia
TINYpulse (1).png
phaner logo
efl_color.png
bottom of page