top of page

Thay Đổi Tư Duy Của Người Quản Lý tại Tập Đoàn Lotte

Tập đoàn Lotte cần phải xem xét lại vị trí phân cấp của họ khi họ gặp phải các vấn đề về giao tiếp và mối quan hệ nội bộ. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến việc ra quyết định, cũng như thực hiện sự thay đổi

Lotte_logo.svg.png

Tại sao Tập đoàn Lotte cần MDT

Lần đầu tiên chúng tôi gặp công ty hàng tiêu dùng nhanh này khi họ tiếp cận chúng tôi về việc cải thiện thông tin liên lạc nội bộ vào cuối năm 2017. Công ty đã có vấn đề giữa người quản lý và nhân viên, cũng như mối quan hệ với các nhà lãnh đạo cấp cao.
 

Phong cách quản lý mà Tập đoàn Lotte vận hành theo là một hệ thống phân cấp có cách tiếp cận từ trên xuống dưới trong giao tiếp. Mô hình quản lý cụ thể này đã dẫn đến nhiều bất đồng đang bị giải quyết, gây ra nhiều vấn đề nội bộ cho công ty. 

Một Cách Tiếp Cận Khác

Mục tiêu chính của chúng tôi là thay đổi tư duy và truyền cảm hứng cho một phong cách quản lý mới. Trong các buổi đào tạo của, chúng tôi bao gồm nhiều chủ đề; trọng tâm là phát triển thái độ tích cực và trao quyền cho tất cả nhân viên trong tất cả các cấp nhân viên - từ các nhà lãnh đạo cấp cao đến các vị trí không quản lý.

 

MDT đã phát triển các kỹ năng huấn luyện của Lotte Group, để họ học được cách giao tiếp hiệu quả khi hướng dẫn và đào tạo nhân viên nội bộ. Quá trình đào tạo của chúng tôi cũng đề cập đến việc xử lý các vấn đề để khi có vấn đề phát sinh trong công ty, nhân viên Lotte sẽ có kỹ năng xử lý vấn đề này một cách hiệu quả. Chúng tôi đã chạm vào tầm quan trọng của việc đảm bảo tất cả các vấn đề được giải quyết kịp thời mà không gây ra bất đồng nội bộ và thông tin sai lệch.

Tại MDT, chúng tôi thích làm việc cùng bạn, không phải cho bạn.

Một Trường Hợp Duy Nhất

Mặc dù hầu hết các khóa học mà MDT cung cấp là dài hạn, nhưng tình huống này khác với Tập đoàn Lotte vì truong trình đào tạo chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tại MDT, chúng tôi thích lắng nghe khách hàng của chúng tôi và làm việc cùng bạn hơn là cho bạn. Chúng tôi sẽ lắng nghe mục tiêu của đối tác của mình và giúp xác định hướng hành động tốt nhất để tiến lên và nếu đó là kế hoạch ngắn hạn, chỉ cần vài ngày để đào tạo thì chúng tôi rất vui lòng cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đang tìm kiếm .
 

Khóa đào tạo kéo dài ba ngày mà Tập đoàn Lotte tham gia đã được các nhân viên đón nhận rất tốt và họ đã đánh giá 5 sao cho MDT. Sau kinh nghiệm đầu tiên được đào tạo bởi MDT, Lotte Group hiện đang xem xét đào tạo thêm cho nhân viên của họ trong tương lai.

bottom of page