top of page

Chúng tôi thay đổi công ty của bạn.

Chúng tôi tin tưởng vào việc phát triển nhân viên, người mà quan tâm đến công ty doanh nghiệp của họ bằng cách thay đổi cách họ suy nghĩ, hành động và hướng tới một tương lai tốt hơn. Chúng tôi đã làm việc với 20 công ty từ ngân hàng đến các tổ chức giáo dục trên khắp Việt Nam.

​SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

TIẾT KIỆM CHI PHÍ THƯỜNG NIÊN

​NHÂN VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

92%

$705K

14,034

KHOÁ HỌC CỦA CHÚNG TÔI

Untitled design-26.png

Lãnh Đạo

Bán Hàng Xuất Sắc

Untitled design-23.png

Trải Nghiệm Khách Hàng

Untitled design-19.png

Kỹ Năng Con Người

Untitled design-27.png

Tiếng Anh Giao Tiếp 

Kỹ Năng Chuyên Môn

CLIENT STORY

HSBC Vietnam entrance with people walking infront of the door

CHÚNG TÔI MỞ KHOÁ TIỀM NĂNG

Tìm hiểu lý do vì sao một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới làm việc với chúng tôi để cải thiện hiệu suất trong kinh doanh và sự ăn khớp của nhân viên.

ĐỌC THÊM

CHÚNG TÔI VƯƠN TẦM CAO MỚI

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi làm việc với VNG để xây dựng sự tự tin giao tiếp, kỹ năng tư duy, và kỹ năng thuyết trình.

CLIENT STORY

Kuala Lumpur Towers lit up in the early evening with a blue sky

WHAT OUR CLIENT'S SAY

TRUC HO, ILA VIETNAM

I attended one of MDT's time management workshop for my job. I now use their techniques on a daily basis. The trainer was friendly had many relevant examples.

QUAN LE, VNG CORP

MDT has been providing our teams with English training since 2017. We are always excited about the new technologies MDT brings to our staff.

PHONG TRAN, HSBC

I enjoyed MDT's customer experience workshop at HSBC. The skills I learned today will help me with my customers and managers

bottom of page